MILIEUBEWUST

Vervuiling

Afval

Water

MINDER INTERNE EN EXTERNE VERVUILING

Het is wetenschappelijk bewezen dat de lucht binnenin een gebouw meer vervuild is dan de buitenlucht.

Het is een onmiskenbaar feit dat het niet gebruiken van detergenten in een bedrijf een duidelijke vermindering van de vervuiling binnenin het gebouw oplevert.

Bovendien zijn er door de toepassing van de Raypath-methode niet langer chemische lozingen in de riolen (behalve het product voor de binnenkant van de wc's).

DUURZAAM, MINDER AFVAL

Om up-to-date te blijven, moeten conventionele reinigingsmiddelen vaak worden vervangen.

Bij intensief en dagelijks gebruik is de levensduur van Raypath-sponzen 2 jaar.

Door de toepassing van onze methode binnen een entiteit kan men overschakelen van de aanschaffing van verbruiksgoederen naar de aanschaffing van duurzame goederen.

De afwezigheid van detergenten, dweilen en andere traditionele doeken (verbruiksartikelen) in een gebouw speelt een sleutelrol bij het verminderen van afval.

Geen detergent komt immers neer op geen verpakking.

Conclusie

Onderhoudsploegen, die de Raypath-methode gebruiken, vullen veel minder vuilniszakken dan ploegen die met een traditionele reinigingsmethode werken.

GEEN HEET WATER NODIG EN MINDER WATERVERBRUIK

Wanneer men een oppervlak met een traditionele reinigingsmethode wil ontvetten, wordt ter wille van de efficiëntie altijd de voorkeur gegeven aan heet water.

Met Raypath-sponzen heeft de watertemperatuur geen invloed op de reinigingsefficiëntie. Ontvetten van een oppervlak met koud water is daarom perfect mogelijk met de Raypath-methode.

Bovendien is afspoelen van het oppervlak niet nodig omdat geen detergenten worden gebruikt.